Liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoiminnan kehittäminen aina vahvalla ammattitaidolla MJ-projektipalvelusta.

Nykytila, tavoite:

Miltä yrityksesi näyttää nyt omin silmin katsottuna, sidosryhmien, työntekijöiden ja ennen kaikkea asiakkaiden näkökulmasta? Mikä on tavoite tai asia, johon suuntaan haluaisit yrityksesi kehittyvän ja mitä toimintaa sekä viestejä välittää ulospäin?

Voimme auttaa varmistamaan oikeiden kehittämiskohteiden sekä suunnan löytämistä. Mukanaolo Suomen mittakaavassa mittavien liiketoimintamuutosten, ulkoistusten ja järjestelmävalintojen läpiviennissä antaa meille osaamisen ja luotettavuuden varmistaa yrityksesi loikka oikeaan suuntaan - kohti tavoitetta.

Mikään ei tapahdu kuitenkaan itsestään eikä useinkaan yhdellä kertaa. Siksi tarkka nykytilan ja tavoitteen analysointi, pilkkominen vaiheisiin, jaksotus sekä organisointi edellyttää harkintaa ja osaamista, joka synnyttää suunnitelman, jota voit viedä turvallisesti eteenpäin ja tarinan, jonka haluat kertoa yrityksesi tärkeimmille kumppaneille.

Toteutus:

Kehittäminen, uuden rakentaminen ja aikaansaaminen on työtä ja lähes aina usean osapuolen hyvää yhteistyötä verkottuneessa toimintaympäristössä. Hyvä työ vaatii ja sillä on oikeus selkeään ja johdonmukaiseen johtamiseen, seurantaan ja raportointiin.

Selkeät tavoitteet, mitattavat tulokset ja palaute tehdystä työstä luovat kehittämisympäristön, jossa intohimo kehittyä ja kehittää ei odota käskyjä, vaan ohjausta, korjaavia toimenpiteitä ja johtamista. Kehittämistyössä ei rakenneta "vain" tietoliikenneyhteyksiä, tehdä koodirivejä tai kirjoiteta raportteja, vaan joka päivä jokainen mukanaolija varmistaa ja rakentaa lopputulosta sekä tuo lisäarvoa asetettuun tavoitteeseen.

Toimittajista riippumaton projektijohtamisen ammattilainen näkee ja kokee kehittämishankkeissa sen, mitä tilaajan / toimeksiantajan pitää tietää ja kuulla hankkeen etenemisestä ja tuloksista.

Käyttöönotto:

Kehittämistyön lopputulosten, uusien toimintatapojen, uuden liiketoiminnan tai tietojärjestelmien käyttöönotto on MUUTOS nykyiseen tilanteeseen. Tätä tavoittelimme, tältä haluamme näyttää ja näin onnistumme entistä paremmin!

Muutos innostaa, pelottaa, kannustaa ja luo vastarintaa. Muutos antaa uusia työkaluja, mahdollisuuksia toimia paremmin, tehokkaammin ja tuloksellisemmin. Muutos edellyttää vanhan pois jättämistä, uuden oppimista ja hyviksi koettujen asioiden mukana pitämistä.

Onnistunut käyttöönotto edellyttää käytännössä useimmiten edelleen kaikkien niiden osaajien ja resurssien mukanaoloa, jotka varmistavat, että asiat toimivat kuten on suunniteltu ja toteutettu. Mutta yksinkertaistaen käyttöönotto edellyttää mitattavaa, todennettavaa ja sidosryhmille viestittävissä olevaa lisäarvoa ja hyötyä kehittämistyön kohderyhmille.

Käyttöönotto ei ole otteen irrottamista, vaan ammattimaista kehittämistyön lopputulosten  johtamista.

Osaaminen, tehokkuus – versio 2.0:

Pystymmekö hyödyntämään ja kasvattamaan yritystä siihen sijoitetun kehittämispanostuksen mukaisesti?

Ne tavoitteet ja vaatimukset, jotka asetimme kehittämistyölle, uudelle liiketoiminnalle tai tietojärjestelmille, vastaavat tuloksiltaan ja kustannuksiltaan odotuksiimme - harvoin 100 %, useimmin alle tai ehkä jopa yli. Henkilöstön osaaminen, määrä, rakenne - voi olla ongelma - mutta yhtälailla myös valtava mahdollisuus uusien kykyjen nousta tähdiksi. Tietojärjestelmät ovat viimeisen päälle, mutta ominaisuuksien hyödyntäminen puoliteholla. Organisaatio on viritetty, puuttuu vain suunta ja ajoitus hypätä uusille vesille ja eroon kilpailijoista.

Vankalla osaamisella, kokemuksella ja yhteistyöllä puramme jatkuvan kehittymisen, tehokkuuden ja tuloksenteon pullonkaulat.

Ota yhteyttä ja kysy lisää liiketoiminnan kehittämisestä!

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Kysy lisää palveluistamme. Palaamme asiaan mahdollisimman pian.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse